Đang có 869 việc làm

Mức lương hấp dẫn

 • 5 .NET Developers

  Thương lượng - Hồ Chí Minh

 • IT Engineer /技術者 ($2200 ~ $5000)

  $2,200 - $5,000 - Quốc tế, Khác

 • Senior Full Stack Developer (Salary $2000 - $4000 Net)

  $2,000 - $4,000 - Hồ Chí Minh

 • Software Engineers – Working in Japan

  $1,800 - $3,500 - Quốc tế

 • Mobile Developer ( Android And/or iOS) $1000 To $3000

  $1,000 - $3,000 - Hồ Chí Minh

Mobile Jobs

 • IOS Team Leader

  Thương lượng - Hồ Chí Minh

 • iOS Master (5 Urgent!)

  $600 - $1,500 - Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh

 • iOS Developer

  Thương lượng - Hồ Chí Minh

 • Android Developer

  Thương lượng - Hồ Chí Minh

 • *** Android/ IOS Developer (8- 12 Triệu)

  $400 - $600 - Hà Nội

Agile Jobs

 • Product Owner

  Thương lượng - Hồ Chí Minh

 • Agile Project Manager - PO

  Thương lượng - Đà Nẵng

 • Business Analyst – Scc Vietnam

  Thương lượng - Hồ Chí Minh

 • Project Manager & Scrum Master

  Thương lượng - Hồ Chí Minh

 • ►►► Leader/ Senior . NET (Chance with .NET Core + European Projects)

  $900 - $1,300 - Hồ Chí Minh

Danh sách các công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam

Bạn phải xem những thông tin này trước khi ứng tuyển!

Chúng tôi hiểu rằng văn hoá doanh nghiệp là điểm giữ chân nhân tài