VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP NGÀNH IT TẠI VIỆT NAM

Đang có 128 Công ty

Tìm thấy 128 Công ty

* Sắp xếp theo số follower

 • Java C++ .NET
  525 Followers DN, HN, HCM
 • Modeling Design C/C++ Software Engineering
  305 Followers HN
 • Software Testing
  206 Followers HCM
 • Ruby Java PHP
  192 Followers DN, HN, HCM
 • Windows Phone Software Testing Responsive Web Apps
  176 Followers DN, HCM, Khác
 • Java PHP .NET
  168 Followers HN, HCM
 • MySQL hadoop Linux
  164 Followers DN, HN, HCM
 • Sharepoint .NET SQL
  150 Followers HCM
 • Ruby Java PHP
  145 Followers DN, HN, HCM
 • Scala MongoDB Swift (iOS)
  143 Followers HCM
 • cloud intergration Java PHP
  142 Followers DN, HN
 • 124 Followers HN, HCM
 • Ruby on Rails MS Dynamics Sharepoint
  119 Followers HCM
 • Networking Erlang C
  117 Followers HCM
 • PHP iOS Python
  115 Followers HCM
 • Testing JavaScript Java
  114 Followers HCM
 • Mobility COBOL Testing
  107 Followers HCM
 • Bootstrap ASP.NET MVC Jquery
  102 Followers HCM

Bạn Muốn Đề Cử?

Công ty IT bạn yêu thích chưa có trong danh sách?
Đề cử ngay tại đây.

ĐỀ CỬ